VESEL IS BESKIKBAAR IN DIE VOLGENDE AREA

VESEL PRYSE

BREEBAND ONBEPERK 
Maandelikse koste. Vesel lyn huur ingesluit. 


10 Meg - R1500 

20 Meg - R 2800

 

Eenmalige opstelling koste

R4200

 

Aansluiting slegs moontlik vir  persele langs die vesel roete.

VESEL INSTALLASIE

Onderworpe aan kwotasie vooraf.

VESEL NETWERK 

 

Orania Infraastruktuur . Doen vesel aansluiting.   n vesel kas is binne redelike afstand  van jou huis. Vesel word ondergronds / oorhoofs gespan na perseel . Optiese skakelaar word geinstaleer naby die naaste krag punt soos deur jou aangedui.

 

Oranet verskaf Wifi routerr, maar klient kan ook eie verskaf.

 

 

UITROEP FOOI en ondersteunings tye


Kontrakteursfooi Uitroep, soos beskikbaar - R350 en daarna R150 per uur 
(Nie Saterdae (tensy gereel) of Sondae nie)

Whatsapp / Telegram jou probleem. Moet nie skakel nie