Die diens is onbeperk en ongevormde internet.

Om te verseker dat die infrastruktuur om internetdienste te verskaf, om by die aanvraag te hou. Word ’n redelikegebruiksbeleid (RGB) beleid gevolg. Die word gebaseer op die netwerk se vermoë en wat 'n gemiddelde en redelike gebruik te wees vir elke pakket. 

Oranet / Kyknou.net  waarborg nie of voer nie aan dat die internet diens:
sonder onderbrekings en foute sal wees nie;
altyd beskikbaar sal wees;
vir die kliënt se doel geskik sal wees nie;
op enige derde party se regte inbreuk sal maak nie; en
veilig en/of betroubaar sal wees nie.24 uur per dag, sewe dae per week, op ʼn 52-weekbasis bedryf sal word nie;


Die kliënt waarborg en onderneem om :
nie die dienste sal gebruik, of sal toelaat dat die dienste gebruik word vir onbehoorlike, immorele of onwettige doeleindes nie;
nie kapasiteit wat uit die dienste voortspruit sal herverkoop nie, of sedeer, toeken of andersins na enige derde party oordra nie;
erken en bevestig dat die dienste nie ontwerp is vir besigheidsdoeleindes nie; 

 

Data en Dientse 
** Data is nie oordraagbaar van maand tot maand.
** Die diens is per Router en per een gegewe aangewysde ligging. (Die diens kan nie verdeel word nie) 
** Spoed nie gewaarborg.

 

MESH SENDER EN ROUTER
** Tensy andersins skriftelik ooreengekom, bly die toeristing die eiendom van Oranet.
* Die klient onderneem om dit terug te handig in werkende toestand as diens kanseleer word, alternatiewelik sal die volgende kostes geld, ongeag dit nuut of 2de hands was.
Mesh Sender R1500
WIFI Router - R500  betaalbaar 
Indien sender of router beskadig word agv van nalatigheid sal u op eie kostes vervangings koste dra.  

 

DOEN JOU SELF 
Eenmallige versendings en router opstellings fooi R300 vooruit betaalbaar met aanvaarding van aanbieding.
Item word per Pudo versend na Boegoebugs.
7 dae versendings tyd nodig. 
Indien daar probleme is en hulp benodig word met die installasie kan n kontraktant uitgestuur word. Uitroep fooi van R500. 

 

DIENS ONDERSTEUNING
Ondersteuning word per Whatsapp gedoen.
Ure is van 8:00 tot 18:00 weeksdae
Saterdae 8:00 12:00
Sondae word geen ondersteuning gedoen en oproepe word geignoreer. Indien u fout het stuur dit wel per whatsapp en as dit moontlik is, sal aandag gegee word.

GROOT internet

IS HIER