GROOT internet

IS HIER

 • Die diens is onbeperk en ongevormde internet.
   

 • Om te verseker dat die infrastruktuur om internetdienste te verskaf, om by die aanvraag te hou. Word ’n redelikegebruiksbeleid (RGB) beleid gevolg. Die word gebaseer op die netwerk se vermoë en wat n gemiddelde en redelike gebruik te wees vir elke pakket. 
   

 • Oranet / Kyknou.net  waarborg nie of voer nie aan dat die internet diens:

  • sonder onderbrekings en foute sal wees nie;
   altyd beskikbaar sal wees;
   vir die kliënt se doel geskik sal wees nie;
   op enige derde party se regte inbreuk sal maak nie; en
   veilig en/of betroubaar sal wees nie.24 uur per dag, sewe dae per week, op ʼn 52-weekbasis bedryf sal word nie;
    

  • Die kliënt waarborg en onderneem om :

   nie die dienste sal gebruik, of sal toelaat dat die dienste gebruik word vir onbehoorlike, immorele of onwettige doeleindes nie;
   nie kapasiteit wat uit die dienste voortspruit sal herverkoop nie, of sedeer, toeken of andersins na enige derde party oordra nie;
   erken en bevestig dat die dienste nie ontwerp is vir besigheidsdoeleindes nie; 

    

 •