GROOT internet

IS HIER

 • Die diens is onbeperk en ongevormde internet.
   

 • Om te verseker dat die infrastruktuur om internetdienste te verskaf, om by die aanvraag te hou. Word ’n redelikegebruiksbeleid (RGB) beleid gevolg. Die word gebaseer op die netwerk se vermoë en wat 'n gemiddelde en redelike gebruik te wees vir elke pakket. 
   

 • Oranet / Kyknou.net  waarborg nie of voer nie aan dat die internet diens:

  • sonder onderbrekings en foute sal wees nie;
   altyd beskikbaar sal wees;
   vir die kliënt se doel geskik sal wees nie;
   op enige derde party se regte inbreuk sal maak nie; en
   veilig en/of betroubaar sal wees nie.24 uur per dag, sewe dae per week, op ʼn 52-weekbasis bedryf sal word nie;
    

  • Die kliënt waarborg en onderneem om :

   nie die dienste sal gebruik, of sal toelaat dat die dienste gebruik word vir onbehoorlike, immorele of onwettige doeleindes nie;
   nie kapasiteit wat uit die dienste voortspruit sal herverkoop nie, of sedeer, toeken of andersins na enige derde party oordra nie;
   erken en bevestig dat die dienste nie ontwerp is vir besigheidsdoeleindes nie;